การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยสามารถพัฒนาทักษะเด็ก ๆ ได้หลากหลาย คุณครูในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้จัดประสบการณ์ที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยสาระความรู้ ซึ่งสามารถเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับคุณครูปฐมวัยทั่วประเทศ